česky deutsch english

Agenturní zaměstnanci, znáte svoje práva?!

24.03.2017

           V poslední době se rojí jedna negativní kauza za druhou s agenturním zaměstnáváním. Přidělení agenturní zaměstnanci (jestli se tomu tak dá říci, neboť v těchto případech se vůbec nejedná o agentury) jsou často v žádném nebo pochybném pracovněprávním vztahu někdy dokonce i zneužíváni.

         Na co má tedy agenturní zaměstnanec ze zákona nárok? Jak je to se mzdou agenturního zaměstnance v porovnáním s kmenovým zaměstnancem? Jaké má přidělený pracovník povinnosti? Pojďme se podívat na krátký, do normální řeči přepsaný výklad zákona:

 

1. Agenturní zaměstnávání, tj. případ kdy je zaměstnanec agentury propůjčen k jiné společnosti (Uživateli), aby tam vykonával práci podle pokynů této společnosti, se řídí § 14  Zákona o zaměstnanosti. To mohou vykonávat v zásadě pouze 2 subjekty: Úřady práce a Agentury práce. 

 

2. To, jestli agentura práce má vůbec platné  povolení k agenturnímu zaměstnávání (pozor - toto povolení má platnost 3 roky a musí se obnovovat), lze lehce ověřit na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zadáním názvu agentury:  http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace. Jedná se o formu zprostředkování dle písm. b) (viz. obrázek níže). Pokud vaše agentura nemá toto povolení, dá se předpokádat, že nebude dodžovat ani ostatní níže uvedené podmínky. Od takové agentury rychle pryč! Jinak by se vám mohlo stát, že vám za čas příjde vyúčtování od zdravotní pojišťovny na doplacení pojistného, protože ho agentura za vás neplatila….Nebo i jiné nepříjemné věci .

3.  Co se týká mzdy, o tom hovoří § 308 odst. 1 f), resp. § 309 odst. 5, který říká, že Agentura a Uživatel (tj. společnost, ke které je přidělen agenturní zaměstnanec - pracuje tam) jsou povinni zajistit, aby přidělený zaměstnanec měl minimálně stejné (srovnatelné) pracovní a mzdové podmínky jako má (nebo by měl v případě, že v současné době se u uživatele takový zaměstnanec nenachází) SROVNATELNÝ zaměstnanec. Zde se vychází ze smluv uživatele se svými zaměstnanci, vnitřních předpisů a mzdových výměrů.

 

4.  Právě to slovo SROVNATELNÝ  je zde podstatné. To zda je někdo srovnatelný se určí především na základě dvou ukazatelů - kvalifikací a délce odborné praxe (§ 308 1 f) Zákoníku práce). Jinými slovy, pokud nekvalifikovaný agenturní zaměstnanec bez praxe nastupuje na místo, kde má kolegu (který je zaměstnnacem uživatele), který je vzdělaný v oboru a má v něm praxi, je zákonné, aby takový agenturní zaměstnanec měl nižší mzdu (která samozřejmě musí splňovat další podmínky Zákoníku práce a příbuzných předpisů) aj., protože není s tímto zaměstnancem SROVNATELNÝ.

 

5.  Proto, než přidělený zaměstnanec začne vykřikovat, že má horší mzdu a ostatní podmínky než jeho kolega, by si měl zodpovědět následující otázky, aby zjistil, zda poměřuje “jablka s jablkama”:

Pokud dojde k závěru, že všechny tyto podmínky jsou min. stejné s kolegou se kterým se porovnává, pak by měl mít i stejnou mzdu a ostatní záležitosti. V opačném případě na to nárok nemá. 

 

6.  Na co všechno agenturní zaměstnanec nárok v otázce srovnatelných mzdových a pracovních podmínek? (Převzato z metodického pokynu Státního úřadu inspekce práce, tzn. orgánu, který dohlíží na Agenturní zaměstnávání, dostupné na: http://www.suip.cz/_files/suip- e035a55e958114124f3e0aa506df1cad/07032016115824.pdf). Musí mít stejné:

 

7.  A na co agenturní zaměstnanec dle výše uvedeného nemá nárok?

 

8.  Ostatní práva a povinnosti kladené na agenturní zaměstnance se nijak zásadně neliší od těch u standardních zaměstnanců.

 

Jestli budete mít pochyby zda vykonáváte práci agenturního zaměstnance v legálním vztahu nebo máte jiné dotazy, můžete se obrátit klidně i na mně:  vejvoda@perscom.cz

 

Autor: Jirka VejvodaTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace